Recomendacións para tarxetas de visita?

tarxeta de visita de Paul Allen

O meu fillo e eu estamos a ver a American Psycho. É unha película inquietante, pero o escena da tarxeta de visita é o meu favorito (Huey Lewis é un segundo próximo).

Tiven tarxetas de visita baseadas en blogues por un tempo, pero agora que cambiei o meu nome de dominio, gustaríame conseguir algo moi único.

Algunha idea? Nada en óso, por favor.