Cal é a diferenza entre a IA e a aprendizaxe automática?

Hai unha chea de conceptos que se están a empregar agora mesmo: recoñecemento de patróns, neurocomputación, aprendizaxe profunda, aprendizaxe automática, etc. Un dos que destaca é que a miúdo a xente intercambia intelixencia artificial coa aprendizaxe automática. A aprendizaxe automática é unha categoría de subconxuntos de IA, pero a IA non sempre ten que incorporar a aprendizaxe automática. Intelixencia artificial (IA) e