Orientación contextual: ¿a resposta a contornos publicitarios seguros?

A crecente preocupación de privacidade de hoxe, xunto coa desaparición da cookie, significa que os comerciantes agora precisan ofrecer campañas máis personalizadas, en tempo real e a escala. Máis importante aínda, necesitan demostrar empatía e presentar a súa mensaxería en entornos seguros para a marca. Aquí é onde entra en xogo o poder da orientación contextual. A orientación contextual é un xeito de orientar a públicos relevantes usando palabras clave e temas derivados do contido ao redor do inventario de anuncios, que non require unha cookie nin outra