Recompensa con autonomía, dominio e propósito

Recompensas. Nun par dos meus últimos traballos, os meus xefes sempre estaban sorprendidos de que non me importasen as recompensas monetarias. Non é que non quixera o diñeiro, é que non me motivou. Aínda non o son. De feito, sempre me resultou un pouco insultante, que dalgún xeito traballaría máis se tivese unha cenoria colgando diante. Sempre traballei moito e dedicábame aos meus empregadores.

Compromiso de mercadotecnia: divertido con vídeos

Construír unha plataforma para que as empresas blogue só é un éxito se eses clientes realmente aproveitan a plataforma. Sabemos que os nosos clientes terían éxito no retorno do investimento se conseguísemos crear e compartir máis publicacións sobre os seus produtos e servizos. A utilización da plataforma require que o software como empresa de servizos teña realmente unha estratexia para garantir a utilización. Desde a incorporación ata a supervisión do uso, debería comprobarse unha plataforma

Consello de contido: a secuencia motivada de Monroe

O meu fillo, Bill, está a recibir unha clase de discurso en IUPUI e compartiu comigo unha técnica ensinada para discursos persuasivos, a secuencia motivada de Monroe. Estou seguro de que é unha desas leccións que tomei pero que finalmente esquecín xa que non estiven na clase hai moito, moito tempo. Basicamente, Alan H. Monroe reuniu unha secuencia de pasos dentro dun discurso que proporcionou os mellores resultados na persuasión. Ao ler os pasos e o