20 consellos para dirixir o tráfico relevante ao seu posto de feiras

As feiras teñen vantaxes distintas que as converten nun gran retorno do investimento para a súa exposición de mercadotecnia. O público é o máis relevante, é máis probable que os asistentes teñan orzamento e as empresas envíen ao seu persoal para investigar as decisións de compra. Isto é unha trifecta de vantaxes. Non obstante, non chega sen gastos. Alugar o espazo da cabina é un premio e traballar para conseguir o tráfico ao seu posto é unha batalla ... entre vostede e os demais

Métricas clave de eventos que todos os executivos deben rastrexar

Un comerciante experimentado comprende os beneficios que derivan dos eventos. En concreto, no espazo B2B, os eventos xeran máis clientes potenciais que outras iniciativas de mercadotecnia. Desafortunadamente, a maioría dos clientes potenciais non se converten en vendas, o que deixa un reto para os comerciantes descubrir KPI adicionais para demostrar o valor de investir en eventos futuros. En lugar de centrarse completamente en clientes potenciais, os comerciantes deben considerar as métricas que explican como foi recibido o evento por clientes potenciais, clientes actuais, analistas e