Enquisa: como se compara a súa produtividade de contido?

Rundown lanza unha enquisa de investigación de mercado en curso sobre metodoloxías de produción de contido. Aínda que hai moita investigación dispoñible públicamente sobre a comercialización de contidos no seu conxunto, hai moi pouca información específica para que os profesionais do contido empreguen a súa metodoloxía de produción real, procesos, recursos de persoal, funcións e responsabilidades e tecnoloxía. Rundown publicará actualizacións críticas destes importantes datos ao longo do ano. Rundown creou unha pequena enquisa para profesionais de contido en