Leis de spam: unha comparación de EUA, Reino Unido, CA, DE e AU

A medida que a economía mundial se fai realidade, estanse asinando tratados que aseguran que cada país non só respecta as leis doutro, incluso pode ser capaz de tomar medidas punitivas contra as empresas que infrinxan esas leis. Unha das áreas de atención para calquera empresa que envía correo electrónico a nivel internacional é comprender os matices de cada país, xa que se refire ao correo electrónico e ao correo lixo. Se desexa supervisar a súa colocación e reputación na caixa de entrada a nivel internacional,