Vlocity: Transformar dixitalmente Salesforce con capacidades transaccionais

Velocity é unha plataforma que alimenta aplicacións na nube desde a migración de datos ata a integración de back-office, vendas omnicanais e servizo a dispositivos móbiles e analíticos.