Que é o permiso expreso ou implícito?

Canadá está tomando unha punzada na mellora da súa normativa sobre SPAM e das directrices que as empresas deben cumprir ao enviar as súas comunicacións por correo electrónico coa nova lexislación antispam (CASL) de Canadá. Dos expertos en entregabilidade cos que falei, a lexislación non está tan clara, e persoalmente creo que é estraño que teñamos gobernos nacionais que interfiran en cuestións globais. Imaxina cando conseguimos que algúns centos de gobernos diferentes redacten a súa propia lexislación ... absolutamente imposible.