App Annie: ingresos móbiles, descargas, valoracións, comentarios e clasificacións

Advertising Analytics de App Annie combina ingresos e gastos por publicidade de aplicacións para móbiles e tabletas xunto con descargas e ingresos. Isto proporcionará aos desenvolvedores de aplicacións información sobre o rendemento do mercado das súas aplicacións nunha única interface de informes sinxela. App Annie xa era moi popular para a análise de tendas de aplicacións e a intelixencia de mercado. Fóra da porta, as súas análises de ingresos publicitarios están integradas con Mobvista, nativeX, RevMob TapIt, Tapjoy, Taptica, AdColony, AdMob, Appia AppLift, AppLovin, Everyplay GameAds iAd Network, iAd