Oribi: Análise de mercadotecnia sen código coas respostas que precisa para facer medrar o seu negocio

Unha queixa que seguín proclamando en voz alta na nosa industria é o terrible que é a análise para a empresa media. Analítica é basicamente un motor de consulta de volcado de datos, con algúns gráficos agradables. A gran maioría das empresas aparecen no seu guión de análise e logo non teñen nin idea de que están a ver nin que accións deben tomar en función dos datos. A verdade: Analytics é un motor de preguntas ... non un motor de respostas