Animando a Tinderbox no Super Bowl.

Startup America reuniu máis de 1 millóns de dólares en compromisos de ducias de socios para apoiar o crecemento de startups en cinco áreas clave: experiencia: conectar startups con formación, mentores, asesores e aceleradores Servizos: proporcionar startups con acceso a servizos críticos a custos reducidos. Talento: axudar ás startups a contratar, formar e reter ás persoas que poidan axudalos a crecer Clientes: axudar ás startups a través da adquisición de novos clientes e a expansión a novos mercados Capital: destacar