Rebranding: como aceptar o cambio fará crecer a marca da túa empresa

Sobra dicir que o cambio de marca pode producir tremendos resultados positivos para unha empresa. E xa sabes que isto é certo cando as propias empresas especializadas na creación de marcas son as primeiras en cambiar de marca. Cerca do 58 % das axencias están cambiando de marca como unha forma de impulsar o crecemento exponencial a través da pandemia de COVID. Asociación de comercio de axencias de publicidade Nós, en Lemon.io, experimentamos de primeira man canto o cambio de marca e a representación consistente da marca poden poñerche por diante da túa competencia. Non obstante,