Que é unha plataforma de xestión de activos dixitais (DAM)?

A xestión de activos dixitais (DAM) consiste en tarefas de xestión e decisións relacionadas coa inxestión, anotación, catalogación, almacenamento, recuperación e distribución de activos dixitais. As fotografías dixitais, as animacións, os vídeos e a música exemplifican as áreas de destino da xestión de activos multimedia (unha subcategoría de DAM). Que é a xestión de activos dixitais? A xestión de activos dixitais DAM é a práctica de administrar, organizar e distribuír ficheiros multimedia. O software DAM permite ás marcas desenvolver unha biblioteca de fotos, vídeos, gráficos, PDF, modelos e outros