DAM: Que é a xestión de activos dixitais?

A xestión de activos dixitais (DAM) consiste en tarefas e decisións de xestión en torno á inxestión, anotación, catalogación, almacenamento, recuperación e distribución de activos dixitais. As fotografías dixitais, animacións, vídeos e música exemplifican as áreas obxectivo da xestión de activos multimedia (unha subcategoría de DAM). É difícil argumentar a xestión de activos dixitais sen que pareza afirmar sen descanso o obvio. Por exemplo: o marketing hoxe depende en gran medida dos medios dixitais. E o tempo é diñeiro. Así, os comerciantes deberían gastar tanto