Facerse persoal nun mundo ateigado

No competitivo espazo comercial actual, as ofertas personalizadas diferencian as marcas na loita por captar a atención dos consumidores. Empresas de toda a industria están a esforzarse por ofrecer unha experiencia persoal e memorable para fidelizar e, finalmente, mellorar as vendas, pero é máis doado de dicir que de facer. A creación deste tipo de experiencia require as ferramentas para aprender sobre os seus clientes, construír relacións e saber en que tipo de ofertas lles interesarán e cando. O que é igualmente importante é saber