7 estratexias para aumentar o gasto do cliente no seu punto de venda

No mundo do comercio polo miúdo, a estratexia é todo. O gasto está directamente relacionado coas técnicas de venda polo miúdo e iso significa que os propietarios de tendas teñen que ser creativos se a súa misión é maximizar o gasto dos clientes. Afortunadamente, hai unha serie de tácticas probadas co poder de conseguir que os teus clientes gasten máis e máis a miúdo, e estamos a piques de deixarche algúns segredos comerciais para que poidas atopar ese importante aumento das vendas.