Por que os compradores están decepcionados pola personalización do comercio electrónico B2B (e como solucionalo)

A experiencia do cliente foi e segue sendo unha prioridade para as empresas B2B na súa viaxe cara á transformación dixital. Como parte deste cambio cara ao dixital, as organizacións B2B afrontan un desafío complexo: a necesidade de garantir a coherencia e a calidade nas experiencias de compra en liña e fóra de liña. Non obstante, a pesar dos mellores esforzos das organizacións e dos importantes investimentos en comercio dixital e electrónico, os propios compradores seguen menos impresionados coas súas viaxes de compra en liña. Segundo recente