Inferir novos clientes potenciais: identifique e envíe os mellores clientes potenciais en Salesforce

As empresas están loitando por interpretar montañas de datos sobre os seus clientes e o que os motiva. É case imposible ver o bosque das árbores cando a xente está centrada no seu sistema de rexistro fronte a extraer información útil de todos os sinais en sistemas dispares como Salesforce, Marketo e Google Analytics, así como fontes non estruturadas da web. Poucas empresas teñen recursos ou experiencia para extraer os seus datos e aplicar as análises que determinan