Comunicacións en tempo real: que é WebRTC?

A comunicación en tempo real está a cambiar como as empresas están a utilizar a súa presenza na web para interactuar de xeito proactivo con clientes potenciais e clientes. Que é WebRTC? Web Real-Time Communication (WebRTC) é unha colección de protocolos de comunicación e API desenvolvidos orixinalmente por Google que permiten a comunicación de voz e vídeo en tempo real a través de conexións peer-to-peer. WebRTC permite aos navegadores web solicitar información en tempo real dos exploradores doutros usuarios, permitindo a comunicación en grupo e en tempo real de pares a pares, incluíndo voz, vídeo, chat, transferencia de ficheiros e pantalla