JustControl.it: Automatizar a recompilación de datos de atribución a través de canles

A mercadotecnia dixital está motivada pola necesidade dunha maior personalización: novas fontes de datos, novas combinacións de asociacións, tarifas en constante cambio, escenarios sofisticados de UA, etc. En canto ao futuro da nosa industria, promete ser aínda máis desafiante e granulado. É por iso que os profesionais exitosos e aspirantes necesitan unha palanca factible para xestionar situacións complicadas e imaxes complexas. Non obstante, moitas ferramentas existentes aínda ofrecen un enfoque obsoleto "único para todos". Neste primeiro marco, todos os