Retos de mercadotecnia e solucións para 2021

O ano pasado foi un paseo accidentado para os comerciantes, o que obrigou ás empresas de case todos os sectores a pivotar ou incluso a substituír estratexias completas ante circunstancias insondables. Para moitos, o cambio máis notable foi o impacto do afastamento social e o acollemento no lugar, o que creou un enorme aumento na actividade de compras en liña, incluso en industrias nas que o comercio electrónico antes non era tan pronunciado. Este cambio deu lugar a un panorama dixital abarrotado, con máis organizacións que compiten polos consumidores