5 erros máis comúns feitos por desenvolvedores de JavaScript

JavaScript é a linguaxe base para practicamente todas as aplicacións web modernas. Nos últimos anos vimos un aumento no número global de bibliotecas e frameworks baseados en JavaScript na construción de aplicacións web. Isto funcionou para aplicacións de páxina única, así como para plataformas JavaScript do lado do servidor. JavaScript converteuse definitivamente en omnipresente no mundo do desenvolvemento web. É por iso que é unha habilidade importante que deben desenvolver os desenvolvedores web.