Publicidade comportamental vs. Publicidade contextual: cal é a diferenza?

A publicidade dixital ás veces ten mala fama polo gasto que supón, pero non se pode negar que, cando se fai correctamente, pode producir resultados poderosos. A cousa é que a publicidade dixital permite un alcance moito máis amplo que calquera forma de mercadotecnia orgánica, polo que os comerciantes están tan dispostos a gastar nela. O éxito dos anuncios dixitais, naturalmente, depende do ben que estean aliñados coas necesidades e desexos do público obxectivo.