O que os comerciantes precisan saber sobre a protección da propiedade intelectual

A medida que a mercadotecnia e todas as demais actividades empresariais dependen cada vez máis da tecnoloxía, protexer a propiedade intelectual converteuse nunha das principais prioridades para as empresas de éxito. É por iso que todos os equipos de mercadotecnia deben comprender as bases do dereito de propiedade intelectual. Que é a Propiedade Intelectual? O sistema xurídico estadounidense proporciona certos dereitos e proteccións aos propietarios de propiedades. Estes dereitos e proteccións esténdense incluso máis alá das nosas fronteiras mediante acordos comerciais. A propiedade intelectual pode ser calquera produto da mente