Tendencias de MarTech que están impulsando a transformación dixital

Moitos especialistas en mercadotecnia saben: nos últimos dez anos, as tecnoloxías de mercadotecnia (Martech) estouparon en crecemento. Este proceso de crecemento non vai desacelerar. De feito, o último estudo de 2020 mostra que hai máis de 8000 ferramentas tecnolóxicas de mercadotecnia no mercado. A maioría dos comerciantes utilizan máis de cinco ferramentas nun día determinado e máis de 20 en xeral na execución das súas estratexias de mercadotecnia. As plataformas Martech axudan á súa empresa a recuperar o investimento e a axuda