Construíndo unha lista de correo para o marketing por correo electrónico

Non hai dúbida de que o mercadotecnia por correo electrónico pode ser un dos xeitos máis eficaces de chegar a clientes potenciais. Ten un ROI medio do 3800 por cento. Tamén hai poucas dúbidas de que esta forma de mercadotecnia ten os seus desafíos. As empresas primeiro deben atraer subscritores que teñan posibilidades de converterse. Despois, hai a tarefa de segmentar e organizar esas listas de subscritores. Finalmente, para facer que estes esforzos paguen a pena, as campañas de correo electrónico deben estar deseñadas para facelo