Como os prezos do mercado en tempo real poden aumentar o rendemento empresarial

Como o mundo moderno concede unha importancia crecente á velocidade e á flexibilidade, a capacidade de infundir orientacións de prezos e vendas en tempo real nas súas canles de venda pode darlles ás empresas a vantaxe sobre os competidores á hora de cumprir as expectativas dos clientes. Por suposto, a medida que aumentan as demandas de rendemento, tamén aumentan as complexidades dos negocios. As condicións do mercado e a dinámica empresarial están cambiando a un ritmo cada vez máis rápido, deixando ás empresas que loitan por responder aos desencadeantes de fixación de prezos