Por que o seu marketing B2B precisa un sistema de alerta temperá

O dito que adormece, perde aplícase directamente ao marketing, pero desgraciadamente non hai moitos comerciantes que se decaten diso. Con demasiada frecuencia, agardan ata o último minuto para coñecer os clientes potenciais valiosos ou un cliente que está na cúspide de marchar, e estes atrasos poden repercutir gravemente nos resultados da organización. Todos os comerciantes B2B necesitan un sistema de alerta temperá que axude a converter os clientes potenciais en resultados. Moi pouco, demasiado tarde Os comerciantes modernos normalmente miden a campaña