Valoración Marcom: unha alternativa ás probas A / B

Por iso, sempre queremos saber o rendemento de marcom (marketing communications), tanto como vehículo como para unha campaña individual. Na avaliación de marcom é común empregar probas A / B sinxelas. Esta é unha técnica na que a mostraxe aleatoria completa dúas células para o tratamento da campaña. Unha cela recibe a proba e a outra non. Entón compárase a taxa de resposta ou os ingresos netos entre as dúas celas. Se a cela de proba supera á cela de control