Excelentes datos, gran responsabilidade: como as pemes poden mellorar as prácticas de mercadotecnia transparentes

Os datos dos clientes son esenciais para que as pequenas e medianas empresas (pemes) comprendan mellor as necesidades dos clientes e como interactúan coa marca. Nun mundo altamente competitivo, as empresas poden destacarse aproveitando os datos para crear experiencias máis impactantes e personalizadas para os seus clientes. A base dunha estratexia eficaz de datos dos clientes é a confianza do cliente. E ante a crecente expectativa de mercadotecnia máis transparente por parte dos consumidores e dos reguladores, non hai mellor momento para botarlle unha ollada