5 signos que estás superando a túa base de datos MySQL

O panorama de xestión de datos é complexo e evoluciona rapidamente. Nada fai máis fincapé nesta evolución que a aparición de "super aplicacións" ou aplicacións que procesan millóns de interaccións de usuarios por segundo. Factoriza o Big Data e a nube, e queda claro que os comerciantes de comercio electrónico necesitan unha nova xeración de bases de datos que poidan ter un mellor rendemento e escalar máis rápido. É probable que calquera empresa en liña sen unha base de datos actualizada estea a executar MySQL, unha base de datos apenas actualizada desde a súa data