Usar probas automatizadas para mellorar a experiencia de Salesforce

Manterse á fronte dos rápidos cambios e iteracións nunha plataforma empresarial a grande escala, como Salesforce, pode ser un desafío. Pero Salesforce e AccelQ están a traballar xuntos para facer fronte a este reto. Usar a plataforma áxil de xestión da calidade de AccelQ, que está moi integrada con Salesforce, acelera e mellora significativamente a calidade das versións de Salesforce dunha organización. AccelQ é unha plataforma colaborativa que as empresas poden usar para automatizar, xestionar, executar e rastrexar as probas de Salesforce. AccelQ é a única proba continua