ZineOne: utiliza a intelixencia artificial para predicir e reaccionar instantáneamente ao comportamento da sesión de visitantes

Máis do 90% do tráfico do sitio web é anónimo. A maioría dos visitantes do sitio web non están rexistrados e non sabes nada sobre eles. As normas de privacidade dos datos dos consumidores están en pleno apoxeo. E aínda así, os consumidores esperan unha experiencia dixital personalizada. Como responden as marcas a esta situación aparentemente irónica: os consumidores demandan máis privacidade dos datos e tamén esperan experiencias máis personalizadas que nunca? Moitas tecnoloxías céntranse en expandir os seus datos propios pero fan pouco para personalizar a experiencia dos anónimos