Personalización da viaxe de compras do cliente

Adaptar a experiencia de compra a consumidores individuais non é unha idea nova. Basta pensar na sensación que sentes cando visitas un restaurante local e a camareira recorda o teu nome e o teu habitual. Séntese ben, non? A personalización consiste en recrear ese toque persoal, mostrándolle ao cliente que a comprende e lle importa. A tecnoloxía pode permitir tácticas de personalización, pero a verdadeira personalización é unha estratexia e unha mentalidade evidentes en cada interacción do cliente coa túa