Datos de comportamento dixitais: o segredo mellor gardado para bater o acorde correcto coa xeración Z

As estratexias de mercadotecnia máis exitosas están alimentadas por unha comprensión profunda das persoas ás que están deseñados para chegar. E, tendo en conta que a idade é un dos predictores máis comúns de diferenzas de actitudes e comportamentos, mirar desde unha lente xeracional foi un xeito útil para os comerciantes de establecer empatía para o seu público. Hoxe en día, os responsables de decisións empresariais orientados ao futuro céntranse na xeración Z, nacida despois de 1996, e con razón. Esta xeración dará forma