Como seleccionar a empresa adecuada para o desenvolvemento de aplicacións móbiles

Hai unha década, todos querían ter o seu pequeno recuncho de Internet cun sitio web personalizado. A forma en que os usuarios interactúan con Internet está cambiando a dispositivos móbiles e unha aplicación é un xeito fundamental para que varios mercados verticais involucren aos seus usuarios, aumenten os ingresos e melloren a retención dos clientes. Un informe de Kinvey baseado nunha enquisa a CIO e líderes móbiles atopou que o desenvolvemento de aplicacións móbiles é custoso, lento e frustrante. 56% de