As subscricións a boletíns de noticias nun perfil de Twitter son gañadoras para os comerciantes de correo electrónico e os subscritores

Non é un segredo que os boletíns proporcionan aos creadores unha liña de comunicación directa co seu público, o que pode traer consciencia e resultados incribles para a súa comunidade ou produto. Non obstante, a creación dunha lista de correo electrónico precisa pode levar moito tempo e esforzo tanto para o remitente como para o destinatario. Para os remitentes, as mellores prácticas son obter o permiso dos usuarios para contactar, validar enderezos de correo electrónico mediante enfoques de opción única ou dobre e manter actualizada a súa lista de correo electrónico.