Deseño UX e SEO: como estes dous elementos do sitio web poden traballar xuntos para a súa vantaxe

Co paso do tempo, as expectativas para os sitios web evolucionaron. Estas expectativas establecen os estándares para elaborar a experiencia de usuario que un sitio pode ofrecer. Co desexo dos motores de busca de proporcionar os resultados máis relevantes e satisfactorios ás buscas, tense en conta algúns factores de clasificación. Un dos máis importantes hoxe en día é a experiencia do usuario (e varios elementos do sitio que contribúen a ela). Polo tanto, pódese inferir que UX é un elemento vital