Appy Pie App Builder: Plataforma de creación de aplicacións sinxela e sen código

O desenvolvemento de aplicacións é unha industria en continua evolución. Con cada vez máis empresas que compiten pola presenza en liña, as organizacións de desenvolvemento de aplicacións teñen o seu traballo recortado. Houbo un aumento continuo da demanda de aplicacións que crearon un mercado abrumador para os desenvolvedores existentes. Ademais, é unha industria plagada de custos crecentes e de demandas crecentes. Ademais, as aplicacións existentes requiren un mantemento constante. A investigación indica que o 65% dos recursos gástanse intentando manter existentes