Google Analytics: métricas esenciais de informes para a mercadotecnia de contido

O termo mercadotecnia de contido é bastante divertido nestes días. A maioría dos líderes de empresas e comerciantes saben que precisan facer mercadotecnia de contido e moitos chegaron a crear e implementar unha estratexia. O problema que afrontan a maioría dos profesionais do mercadotecnia é: como podemos rastrexar e medir o mercadotecnia de contidos? Todos sabemos que dicir ao equipo de C-Suite que debemos iniciar ou continuar coa mercadotecnia de contido porque os demais o están facendo non o cortará.