Máis alá da demografía: tipos de segmentación avanzada do público que impulsan a participación medible

Agradece a calquera gurú en que creas para Marketing Automation e a folga que ofrece aos comerciantes. O máis común é que empregemos Marketing Automation para atraer e fomentar clientes potenciais. Isto pódese conseguir con campañas de goteo e cunha notificación de desencadeamento de comportamento para que tomen medidas. Mail Merge é outra característica enviada ao ceo. A oportunidade de incluír o nome de cada destinatario no asunto e na primeira liña do seu correo electrónico é un programa de conversión sen falla ... Ou non? A verdade non o é