Como os editores poden preparar unha pila de tecnoloxía para chegar a un público cada vez máis fragmentado

2021 logrará ou romperá para os editores. O ano que vén duplicará a presión sobre os propietarios de medios e só os xogadores máis sabios permanecerán á tona. A publicidade dixital tal e como a coñecemos está chegando ao seu fin. Mudámonos a un mercado moito máis fragmentado e os editores precisan repensar o seu lugar neste ecosistema. Os editores enfrontaranse a desafíos críticos co rendemento, a identidade do usuario e a protección de datos persoais. Co propósito de

Integración DMP: negocio basado en datos para editores

A redución radical na dispoñibilidade de datos de terceiros significa menos posibilidades de orientación por comportamento e unha caída dos ingresos publicitarios para moitos propietarios de medios. Para compensar as perdas, os editores deben pensar en novas formas de achegarse aos datos dos usuarios. A contratación da plataforma de xestión de datos pode ser unha saída. Dentro dos próximos dous anos, o mercado publicitario eliminará gradualmente as cookies de terceiros, o que alterará o modelo tradicional de orientación de usuarios, xestionando espazos publicitarios.