Estratexias de contidos modulares para CMOs para reducir a contaminación dixital

Debería sorprenderte, e quizais ata enfadarte, saber que entre o 60 e o 70 % dos contidos que crean os comerciantes non se utilizan. Isto non só é un despilfarro incrible, senón que significa que os teus equipos non están publicando ou distribuíndo contido estratexicamente, e moito menos personalizando ese contido para a experiencia do cliente. O concepto de contido modular non é novo: aínda existe como un modelo máis ben conceptual e non práctico para moitas organizacións. Unha razón é a mentalidade-