Que é a distribución de contido?

O contido que non se ve é un contido que proporciona pouco ou ningún retorno sobre o investimento e, como comerciante, podería ter notado o difícil que é facer que o seu contido sexa visto por unha fracción do público que traballou tanto para construír nos últimos anos. Desafortunadamente, é probable que o futuro se manteña máis do mesmo: Facebook anunciou recentemente que o seu obxectivo é levar o alcance orgánico das marcas