Acquire.io: unha plataforma unificada de participación do cliente

Os clientes son o elemento vital de cada empresa. Non obstante, só unhas poucas empresas poden seguir as súas demandas en evolución, deixando unha enorme xanela de oportunidades para as empresas que están listas para investir na experiencia do cliente e mellorar a súa cota de mercado. Non é de estrañar que a xestión de CX xurda como unha das principais prioridades para os líderes empresariais que están a destinar unha cantidade crecente de recursos para sumala. Non obstante, sen a tecnoloxía axeitada, non é posible conseguilo