Cal é o mellor CRM B2C para a súa pequena empresa?

A relación cos clientes percorreu un longo camiño dende os seus inicios. A mentalidade Business2Consumer tamén cambiou a unha mentalidade máis centrada en UX en vez de entregar o produto final. Escoller o software de xestión de relacións con clientes adecuado para a súa empresa pode ser complicado.