Big Data e mercadotecnia: ¿gran problema ou gran oportunidade?

Calquera empresa que trate directamente cos clientes quere asegurarse de que pode atraer e manter un cliente do xeito máis eficiente e rápido posible. O mundo actual ofrece moitos puntos de contacto: as canles tradicionais de correo directo e correo electrónico, e agora moitos máis a través da web e dos novos sitios de redes sociais que parecen xurdir todos os días. O big data presenta un desafío e unha oportunidade para os comerciantes que intentan conectarse e interactuar cos clientes. Isto