Que é Neuro Design?

Neuro Design é un campo novo e en crecemento que aplica ideas das ciencias da mente para axudar a elaborar deseños máis eficaces. Estas ideas poden proceder de dúas fontes principais: os principios xerais das mellores prácticas de Neuro Design derivadas da investigación académica sobre o sistema visual humano e a psicoloxía da visión. Estes inclúen cousas como as áreas do noso campo visual que son máis sensibles ao notar elementos visuais, axudando así aos deseñadores a compoñer