Que significa realmente "mercadotecnia por contexto"?

Como alguén que fixo unha carreira de contido, comunicación e narración, teño un lugar especial no meu corazón polo papel de "contexto". O que comunicamos, xa sexa nos negocios ou na nosa vida persoal, faise relevante para o noso público só cando comprende o contexto da mensaxe. Sen contexto, pérdese o significado. Sen contexto, o público confúndese co motivo de comunicarse con eles, o que se supón que deben quitar e, en definitiva, o motivo da súa mensaxe