Libros de xogos de vendas dixitais e a nova era da venda

Na contorna de venda actual, unha infinidade de retos poden evitar que os líderes de vendas axuden aos seus equipos a acadar os seus obxectivos. Dende que os novos representantes de vendas lentos aumentan o tempo ata sistemas desarticulados, os representantes de vendas gastan máis tempo en tarefas administrativas e menos tempo vendendo. Para acelerar o crecemento, reducir as ineficiencias dentro dunha organización e reducir o volume de negocio das vendas, os líderes de vendas deben establecer procesos áxiles e adaptables. Os libros de reprodución dixitais son unha parte integral